PZPN zawiesił obowiązek posiadania kart chipowych

Polski Związek Piłki Nożnej informuje, iż od dnia 9 kwietnia 2005 roku zawiesza do odwołania obowiązek nabywania biletów na podstawie kart chipowych dla zorganizowanych grup kibiców, udających się wyjazdowe spotkania zespołów Idea Ekstraklasy.
Powyższe oznacza, iż kibice udający się w zorganizowanej grupie na mecz wyjazdowy zobowiązani są zakupić bilet na to spotkanie za pośrednictwem własnego klubu bez konieczności posiadania karty chipowej. 

Każdy z klubów będzie uprawniony do stosowania zasad sprzedaży, uwzględniających lokalne uwarunkowania (np. gdy dużo kibiców jeździ na mecze spoza miasta-siedziby klubu, co powoduje utrudnienia przy zakupie biletu; dopuszcza się możliwość zakupu biletu przez inną osobę przy jednoczesnym podaniu stosownych danych w macierzystym klubie), przyjmuje się też zasadę, iż klub będzie odpowiedzialny za weryfikację osób, którym będą sprzedawane bilety i może ustalić własne zasady takiej sprzedaży biletów, jednakże powinna być zapewniona możliwość nabycia takiego biletu w przypadku, gdy na danej osobie nie ciążą jakiekolwiek sankcje, w tym przede wszystkim zakaz stadionowy.

Związek zaleca, ale w żaden sposób nie narzuca wprowadzenia modelu wyjazdów dla kibiców na zasadzie autoryzowania przez klub oficjalnie istniejącej i zarejestrowanej organizacji kibicowskej, której członkowie mieliby prawa nabywania biletów na mecze wyjazdowe. PZPN nie widzi przeszkód, aby sprawy dotyczące sprzedaży biletów były prowadzone bezpośrednio przez takie stowarzyszenie, mające podpisane stosowne porozumienie z klubem i podlegające nadzorowi klubowemu.

Dalsze ustalenia i modyfikacje zasad sprzedaży biletów dla zorganizowanych grup kibiców gości będą wprowadzane w porozumieniu z klubami ligowymi.

Do czasu odmiennego uregulowania kluby będą proszone przy sprzedawaniu biletów do sporządzenia imiennego wykazu osób, zakupujących bilety, z uwzględnieniem rodzaju i numeru dokumentu tożsamości oraz numeru sprzedanego biletu. Dane te przedstawiciel klubu powinien dostarczyć delegatowi PZPN na poszczególne spotkanie. Taka lista oraz zakupione bilety powinny stanowić podstawę do wpuszczenia zorganizowanej grupy kibiców gości na sektory dla nich przeznaczone. Danych tych nie wolno ujawnić ani przedstawicielom klubu ani delegatowi poza przypadkami przewidzianymi polskim prawem. Dane mogą być sporządzane doraźnie i tylko i wyłącznie na potrzeby konkretnego meczu piłkarskiego, zaś po meczu nie będą podlegały archiwizacji, ani też w jakikolwiek inny sposób gromadzone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Ponadto zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami związkowymi gospodarz zawodów zobowiązany jest zapewnić wydzielone miejsca dla kibiców przyjezdnych w ilości odpowiadającej 5% ogólnej liczby miejsc na stadionie. Od dnia 9 kwietnia 2005 roku każdy z klubów zobowiązany będzie do przyjęcia 500 widzów lub odpowiednio 5% na obiektach, których pojemność stanowi mniej niż 10000 osób, stanowiących zorganizowaną grupę kibiców przyjezdnych.

Klub powinny przyjmować zorganizowane grupy kibiców gości, w sytuacji, gdy spełnią oni wymagania i warunki, o których mowa powyżej. Odstępstwa od zasady przyjmowania kibiców gości mogą nastąpić jedynie w przypadku decyzji organów dyscyplinarnych PZPN lub decyzji władz administracyjnych, właściwych dla organizatora meczu.

Kibicom drużyny przyjezdnej musi być zapewniona możliwość korzystania z bufetu oraz toalet.

Nie ma żadnych przeszkód formalnych, jeśli zainteresowane kluby dojdą do porozumienia w sprawie przyjęcia większej liczbę widzów przyjezdnych, niż wynika to z powyższego ograniczenia (500 osób lub 5% na obiektach, których pojemność stanowi mniej niż 10000 osób). W takim przypadku organizator zawodów zobowiązany jest powiadomić o wspólnym stanowisku klubów Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN oraz Policję.

Nie ma żadnych przeszkód formalnych, aby kluby podejmowały decyzje o wpuszczaniu kibiców gości na sektory zajmowane przez kibiców miejscowych w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa (np. nie ma antagonizmów).

W rozgrywkach II ligi obowiązują dotychczasowe zasady nabywania biletów na mecz wyjazdowy tj. wyłącznie za pośrednictwem macierzystego klubu, zaś samo wejście na stadion odbywa się na podstawie zakupionego biletu oraz listy imiennej.

Jednocześnie Polski Związek Piłki Nożnej informuje, iż będzie dążył do promowania wszelkich działań, które pomogą w łagodzeniu i likwidacji antagonizmów pomiędzy kibicami. W rundzie wiosennej sezonu 2004/2005 następujące spotkania:
- KSZO Ostrowiec Świętokrzyski – Korona Kielce
- Cracovia - Wisła Kraków
- Polonia Warszawa – Legia Warszawa
- Widzew Łódź – Łódzki KS
- Odra Wodzisław Śląski – Górnik Zabrze
będą objęte akcją „Pojednanie dla Papieża”.

Apelujemy do wszystkich uczestników tych spotkań, aby godnie uczcić pamięć Ojca Świętego minutą ciszy przed meczem i wspólną przedmeczową modlitwą wszystkich uczestników tych spotkań. Liczmy na zaangażowanie w akcję również pozostałych klubów ligowych.

źródło: PZPNRedakcja www.Gornik.Zabrze.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są niezależnymi opiniami czytelników serwisu. Jednocześnie redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy zawierających wulgaryzmy, treści rasistowskie, reklamy, itp.

Copyright © 2001-2021 Górnik Zabrze On-Line - serwis nieoficjalny. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
[zalecane przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera]