Modernizacja stadionu w Zabrzu pod nadzorem Grontmij

Grontmij podpisał umowę ze spółką Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. na usługi Inżyniera Kontraktu dla projektu "Modernizacja stadionu im. Ernesta Pohla w Zabrzu - etap I". 

Zadanie obejmuje swoim zakresem:

- rozbiórkę kolidujących z I etapem budynków, budowli i urządzeń;
- przebudowę istniejących trybun stadionu w zakresie: trybuny południowej, północnej, wschodniej, narożnika północno-wschodniego, północno-zachodniego, południowo-zachodniego i południowo-wschodniego - poprzez ich wyburzenie i wykonanie nowych w układzie dwupoziomowym na około 24 000 miejsc siedzących;
- wykonanie pełnego zadaszenia tych trybun;
- wykonanie części kubaturowej obiektu stadionu pod wymienionymi wyżej trybunami zawierającej: pomieszczenia magazynowe i techniczne, część przeznaczoną na działania komercyjne oraz ciągi komunikacyjne;
- wykonanie garażu podziemnego pod placem wejściowym po wschodniej stronie stadionu, a także pod częścią kubaturową w modernizowanej części obiektu;
- wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej;
- realizację planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie I etapu w tym: wykonanie placu głównego, placu wejściowego drużyny przyjezdnej, placu wejściowego dla widzów w sektorze południowym, przebudowę ulicy Olimpijskiej.

Na ogólny zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu składa się administrowanie procesem inwestycyjnym, które będzie obejmowało w szczególności:

- organizację;
- koordynację;
- nadzór;
- monitoring, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym;
- wykonywanie obowiązków oraz koordynację czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego;
- prowadzenie dokumentacji pisemnej kontaktów z wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego;
- rozliczenia finansowe, w tym końcowe rozliczenie finansowe całego przedsięwzięcia w imieniu spółki Stadion w Zabrzu;
- mediacje i rozjemstwo w sporach;
- wspieranie działań spółki Stadion w Zabrzu.

Usługi będą realizowane do kwietnia 2013 roku.

źródło: Grontmij Polska Sp. z o.o.Redakcja www.Gornik.Zabrze.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są niezależnymi opiniami czytelników serwisu. Jednocześnie redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy zawierających wulgaryzmy, treści rasistowskie, reklamy, itp.

Copyright © 2001-2022 Górnik Zabrze On-Line - serwis nieoficjalny. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
[zalecane przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera]